Opekanie: Pekná cesta – Snežienka – Vojenská nemocnica, 16. 7. 2005
Garant: Rebendová