Veľkonočný piatok: Figaro – Koliba – Snežienka – Železná studienka – Vojenská nemocnica,
25. 3. 2005
Garant: Rebendová