4. oficiálne otvorenie sezóny: Patrónka – Kačín – Železná studienka – Vojenská nemocnica, 19. 3. 2005
Garant: Krippel