Zochova chata - Veľká homoľa - Pezinok, 6. 3. 2004
Garant: Senčák