Husacie hody: Rača - Šprinclov majer - Jurský Šúr - Slovenský Grob, 28. 11. 2004
Garanti: Krippel, Bevelaqua