4. členská schôdza na Tomášikovej, 26. 11. 2004
Garanti: výbor