Pochod za splnu mesiaca. Rača - Salaš - Somár - Pezinská Baba, 27./28. 8. 2004
Garant: Bartošovič