3. členská schôdza, Zlatnícka dolina, Skalica, 15. - 17. 11. 2003
Garanti: Májek, Krippel

1. deň: Schôdza oddielu, 15. 11. 2003

2. deň: Zlatnícka dolina - Čupy - Machnáč - Kobyla - Vrbovce, 16. 11. 2003

3. deň: Zlatnícka dolina - Mlýnky - Radějov - Měsíční údolí - Mlýnky - Zlatnícka dolina, 17. 11. 2003