Pezinok - Žilová - Kolárske - Somár - Malý Javorník - Rača, 28. 6. 2003
Garant: Vatrálová