Štós, kúpele - Veľký Šariš, ukončenie Cesty SNP, 7. - 11. 5. 2003
Garanti: Dodoková, Bartošovič

1. deň: 8. 5. 2003

A) Zlatá Idka, horná stanica lanovky - Kojšovská hoľa - Štós, kúpele; Jasov

B) Zlatá Idka, horná stanica lanovky - Kojšovská hoľa - Idčianske sedlo - Zlatá Idka; Jasov

2. deň: 9. 5. 2003

A) Cemjata - Malý Šariš - Veľký Šariš

B) Zlatá Idka, horná stanica lanovky - Predné holisko - Jahodná - Košice, Čermeľ

3. deň: Veľký Šariš (A), Cemjata (B) - Radatice - Ľubovec - Kysak, 10. 5. 2003

4. deň: Košice, Čermeľ - Kysak, 11. 5. 2003