Plavecký Mikuláš - Báborské - Plavecký hrad - Pohanská - Plavecké Podhradie, 25. 5. 2002
Garant: Baláž