Druhé oficiálne otvorenie sezóny: Rača - Malý Slavín - Rača, 23. 3. 2002
Garant: Senčák