2. členská schôdza - Smolenický zámok 8. - 10. 11. 2002
Garanti: Svítek, Dodoková

1. deň: schôdza oddielu, 8. 11. 2002

2. deň: Zámok Smolenice - Veterlín - Jahodník - Zámok Smolenice, 9. 11. 2005

3. deň: Zámok Smolenice - Molpír - Hlboča - Zámok Smolenice, hrad Korlátka, hrad Červený Kameň, 10. 11. 2005