Topoľčiansky hrad - Bezovec - hrad Tematín - Ducové, Kostolec, 6. 4. 2002
Garant: Janigová