Podbranč, Podzámok - hrad Branč - Myjava, 11. 11. 2001
Garant: Svítek