Smolenická Nová Ves - Jahodník - Lošonec - Majdan - Zabité - Sklená huta - Častá, 18. 8. 2001
Garant: Karellová