Častá - hrad Červený Kameň - Harmónia - Modra, 23. 6. 2001
Garant: Dodoková