Prvá oficiálna turistika oddielu s odovzdávaním preukazov, 17. 3. 2001
Kútiky - Kobyla - Sandberg - Devín
Garant: Bartošovič