Čunovo - galéria Danubiana - Čunovo - Rusovce, 31. 3. 2001
Garant: Rebendová