Jur - Košarisko - Pajštún - Záhorská Bystrica, 3. 2. 2001
Garant: Rebendová