Veľká Fatra, 5. - 8. 5. 2001
Garanti: Rebendová, Karellová