TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2015

január 2015
(podľa snehu)

Bežky: Baba - Bratislava

Garant: Lovásik

 

február 2015
(podľa snehu)

Bežky: Zochova chata - Pezinok

Garant: Lovásik

 

21. 3. 2015

 

Otvorenie turistickej sezóny

Garant: Senčák

 

11. 4. 2015

 

Chřiby, hrad Buchlov, Česko

Garanti: Slovák, Bušša, Janská

 

25. 4. 2015

 

„Čerešňová cesta“ - cyklo, Rakúsko

Garant: Gönczöl

6. - 10. 5. 2015

 

Krušné hory, Česko

Garanti: Senčák, Pagáčová

 

23. 5. 2015

 

Malé Karpaty - Čachtice, hrad + turistika

Garantky: Solčianska, Jesenáková

 

7. 6. 2015

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

19. - 21. 6. 2015

 

Feraty, Rakúsko

Garant: Krippel

 

3. - 5. 7. 2015

 

Börzsöny, Maďarsko

Garanti: Slovák, Janská, Bušša

 

18. - 19. 7. 2015

 

Okolie Partizánskeho

Garanti: Martvoňovci

15. 8. 2015

 

JuRaVa, cyklo

Garant: Lovásik

28. 8 - 1. 9. 2015

 

Nízke Tatry, prechod

Garantky: Pivarčová, Schlosserová

11. - 15. 9. 2015

 

Alpy

Garanti: Krippel, Slovák

 

24. - 27. 9. 2015

 

Tokajská oblasť, Slovensko, Maďarsko

Garanti: Barillová, Májek

 

9. - 11. 10. 2015

 

NP Thayatal, Rakúsko + NP Podyjí, Česko

Garanti: Cabadajová, Iskra

 

25. 10. 2015

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

7. 11. 2015

 

Zákusky, Jur

Garant: Bielik

 

26. 11. 2015

 

Členská schôdza, Tomášikova

Garant: výbor T. O. B.

 

2. 1. 2016

 

Posilvestrovská turistika

Garantka: Chmelová