TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2014

január 2014
(podľa snehu)

Bežky: Baba - Bratislava

Garant: Lovásik

 

február 2014
(podľa snehu)

Bežky: Zochova chata - Pezinok

Garant: Lovásik

 

22. 3. 2014

 

Otvorenie turistickej sezóny

Garant: Senčák

 

6. 4. 2014

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

7. - 11. 5. 2014

 

Česko - Saské Švýcarsko, Česko

Garanti: Senčák, Pagáčová

24. - 25. 5. 2014

 

Splav Malého Dunaja

Garanti: Oravec, Butaš

 

13. - 15. 6. 2014

 

Banská Štiavnica

Garanti: Janská, Slovák, Bušša

 

20. - 22. 6. 2014

 

Prechod: Štefánikova magistrála, I. časť

Garant: Svítek

 

3. - 6. 7.2014

 

Pyhrn Priel, Rakúsko

Garanti: Krippel, Cabadajová

 

19. 7. 2014

 

Cyklotúra - Malé Karpaty

Garant: Gönczöl

 

16. - 17. 8. 2014

 

Prechod: Štefánikova magistrála, II. časť

Garant: Svítek

27. 8 - 1. 9. 2014

 

Fagaraš, Rumunsko

Garanti: Martvoň, Slovák

 

12. - 15. 9. 2014

 

Kysuce

Garant: Bako

 

27. 9. 2014

 

Hornosvratecká vrchovina (Pernštejn), Česko

Garanti: Janská, Slovák, Bušša

 

11. 10. 2014

 

Viedenský les, Rakúsko

Garanti: Cabadajová, Iskra

 

26. 10. 2014

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

8. 11. 2014

 

Zákusky, Jur

Garant: Bielik

 

20. 11. 2014

 

Členská schôdza, Tomášikova

Garant: výbor T. O. B.

 

27. 12. 2014

 

Predsilvestrovská turistika

Garanti: Karellová, Herz