TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2012

január 2012
(podľa snehu)

Bežky: Baba - Bratislava

Garant: Lovásik

 

február 2012
(podľa snehu)

Bežky: Zochova chata - Pezinok

Garant: Lovásik

 

24. 3. 2012

 

Otvorenie turistickej sezóny

Garant: Senčák

 

6. 4. 2012

 

Veľkonočná turistika (piatok)

Garantka: Rebendová

 

9. 4. 2012

 

Veľkonočná turistika (pondelok)

Garantka: Rebendová

 

14. 4. 2012

 

Malé Karpaty

Garantka: Vatrálová

28. 4. 2012

 

Okolie Oponíc, hrad, kaštieľ

Garantka: Solčianska

4. - 8. 5. 2012

 

Orlické hory, Adršpašsko - teplické skály, ČR

Garanti: Senčák, Pagáčová

26. 5. 2012

 

Cyklotúra

Garant: Chlebuš

1. - 3. 6. 2012

 

Splav Sázavy

Garant: Oravec, Butaš

 

23. 6. 2012

 

Otschergraben, Rakúsko

Garantka: Cabadajová

 

4. - 8. 7. 2012

 

Okolie Grossglockneru, Rakúsko

Garanti: Krippel, Martvoň

 

22. 7. 2012

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

18. 8. 2012

 

Chtelnica - Bradlo - Brezová

Garanti: Volný, Vlačiky

 

30. 8 - 2. 9. 2012

 

Prechod: Veľká Fatra

Garantky: Peitlová, Pivarčová

 

14. - 16. 9. 2013

 

Malá Fatra

Garanti: Daňková, Daňko

 

29. 9. 2012

 

Myjavská pahorkatina

Garant: Májek

 

13. 10. 2012

 

Okolie Jura, zákusky, husacina

Garant: Bielik

 

28. 10. 2012

 

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

22. 11. 2012

 

Členská schôdza, Tomášikova

Garant: výbor T. O. B.

 

29. 12. 2011

 

Predsilvestrovská turistika

Garant: Kopkáš