TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2011

január 2011
(podľa snehu)

Bežky: Baba - Bratislava

Garant: Lovásik

 

február 2011
(podľa snehu)

Bežky: Zochova chata - Pezinok

Garant: Lovásik

 

26. 3. 2011

Otvorenie turistickej sezóny

Garant: Senčák

 

9. 4. 2011

Malé Karpaty

Garant: Bielik

 

22. 4. 2011

Veľkonočná turistika (piatok)

Garantka: Rebendová

 

25. 4. 2011

Veľkonočná turistika (pondelok)

Garantka: Rebendová

1. 5. 2011

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

12. - 15. 5. 2011

Skorušinské vrchy

Garanti: Daňková, Daňko

28. 5. 2011

Malé Karpaty

Garant: Svítek

11. 6. 2011

Rakúsko

Garant: Májek

 

25. 6. 2011

Cyklotúra

Garant: Lovásik

 

1. - 5. 7. 2011

Dolomity, Taliansko

Garanti: Krippel, Martvoň

 

17. 7. 2011

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

30. 7. 2011

Malé Karpaty

Garant: Svítek

 

14. 8. 2011

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

27. - 29. 8. 2011

Prechod: Pohronský Inovec

Garant: Svítek

 

14. - 18. 9. 2011

Jeseníky, Česko

Garanti: Senčák, Janigová

 

2. 10. 2011

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

15. 10. 2011

Varenie gulášu

Garanti: Ľuba a Juraj Medveckí

 

5. 11. 2011

Malé Karpaty

Garant: Svítek

 

25. 11. 2011

Členská schôdza

Garant: výbor T. O. B.

 

31. 12. 2011

Silvestrovská turistika

Garant: Martvoň