TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2010
20. 3. 2010

Otvorenie turistickej sezóny (10. ročník)

Garant: Senčák

 

2. 4. 2010

Veľkonočná turistika (piatok)

Garantka: Rebendová

 

5. 4. 2010

Veľkonočná turistika (pondelok)

Garantka: Rebendová

 

17. 4. 2010

Malé Karpaty

Garant: Svítek

 

6. - 9. 5. 2010

Javorie, Ostrôžky

Garanti: Senčák, Májek

 

22. 5. 2010

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

4. - 6. 6. 2010

Splav Moravy

Garanti: Májek, Janigová

 

18. - 20. 6. 2010

Grúnik, Javorníky (6. ročník)

Garanti: Bušša

 

1. - 5. 7. 2010

Slovinsko

Garanti: Krippel, Martvoň

 

17. 7. 2010

Cykloturistika - okolie Hainburgu, Braunsberg, Rakúsko

Garant: Lovásik

 

31. 7. 2010

Malé Karpaty

Garant: Svítek

 

15. 8. 2009

Malé Karpaty

Garant:Nemčík

 

27. - 29. 8. 2010

Prechod: Strážovské vrchy, Baske

Garant: Svítek

 

10. - 15. 9. 2010

Krkonoše, Česko

Garanti: Senčák, Pagáčová

 

3. 10. 2010

Malé Karpaty

Garant: Nemčík

 

16. 10. 2010

Na zákusky a divinu do Jura (10. ročník)

Garanti: Senčák, Krippel

 

6. 11. 2010

Malé Karpaty

Garant: Svítek

 

26. 11. 2010

Členská schôdza, 10. výročie založenia TO BJATEK, Rača

Garant: výbor T. O. B.

 

2. 1. 2011

Novoročná turistika

Garantka: Baloghová