TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2007
 
24. 3. 2007

7. oficiálne otvorenie turistickej sezóny - východ slnka

Garant: Kuka

 

6. 4. 2007

Veľkonočná turistika (piatok)

Garantka: Rebendová

 

9. 4. 2007

Veľkonočná turistika (pondelok)

Garantka: Bevelaqua

 

28. 4. 2007

Pezinok - Veľká homoľa - Zochova chata - Harmónia

Garant: Nemčík

 

4.- 8. 5. 2007

Národný park Slovenský kras

Garanti: Senčák, Janigová

 

19. 5. 2007

Malé Karpaty

Garant: Baláž

 

25. - 27. 5. 2007

Splav (Mošonský Dunaj alebo Morava)

Garanti: Májek, Bevelaqua

 

9. 6. 2007

Malé Karpaty

Garanti: Gežíková, Dodok

 

22. - 24. 6. 2007

Grúnik, Javorníky

Garanti: Bušša, Májek

 

30. 6. 2007

Malé Karpaty

Garantka: Rebendová

 

4. - 8. 7. 2007

Národný park Slovenský raj

Garanti: Krippel, Dodoková

 

21. 7. 2007

Smolenice - Záruby - Brezinky - Čertov žľab - Smolenice

Garant: Nemčík

 

4. 8. 2007

Pekná cesta - Kamzík - Kačín - Borinka - Záhorská Bystrica

Garant: Nemčík

 

18. 8. 2007

Pezinok - Pezinská Baba - Čmeľok - Skalnatá - Harmónia

Garant: Nemčík

 

30. 8. - 2. 9. 2007

Prechod Nitrickými vrchmi (Jankov vŕšok, Rokoš, Čierny vrch)

Garanti: Svítek, Sabatovičová

 

8. 9. 2007

Guláš na Solírove

Garantky: Turčeková, Bevelaqua

 

13. - 16. 9. 2007

Veľká Fatra - Blatnica

Garanti: Martvoň, Janigová

 

5. - 7. 10. 2007

Pavlovské vrchy a vínne sklípky

Garanti: Májek, Bevelaqua

 

13. 10. 2007

Záhorie

Garantka: Medvecká

 

27. 10. 2007

Na zákusky do Jura (7. ročník)

Garant: Senčák

 

10. 11. 2007

Malé Karpaty

Garant: Vlačiky

 

23. - 25. 11. 2007

Členská schôdza - Považský Inovec

Garanti: Senčák, Bevelaqua

 

29. 12. 2007

Predsilvestrovská - Dunajské Luhy II (Čunovo - Petržalka)

Garant: Čunderlík