TURISTICKÝ PLÁN NA ROK 2005
   
19. 3. 2005

4. oficiálne otvorenie turistickej sezóny - Kačín, opekanie

Garant: Krippel

 

25. 3. 2005

Veľkonočná turistika

Garant: Rebendová

 

28. 3. 2005

Veľkonočná turistika

Garant: Bevelaqua

 

2. 4. 2005

Trenčianske Jastrabie - Beckov (autobus)

Garant: Janigová, Bevelaqua

 

17. 4. 2005

Veterlín

Garant: Senčák

 

6. - 9. 5. 2005

Moravský kras

Garant: Senčák, Janigová

 

22. 5. 2005

Rača - Limbach - Peazinská Baba - Zochova chata

Garant: Rejtová

 

4. 6. 2005

Záhorie - Bratislava

Garant: Rebendová

 

19. 6. 2005

Javorníky

Garant: Májek

 

1. - 5. 7. 2005

Podbanské - Kriváň

Garant: Gežíková, Krippel

 

16. 7. 2005

Opekanie

Garant: Rebendová

 

6. 8. 2005

Lanžhot - Hodonín

Garant: Bevelaqua

 

13. 8. 2005

Pochod za splnu mesiaca

Garant: Dodoková

 

26.- 29. 8. 2005

Prechod "Časť Rudnej magistrály - Poľana"

Garant: Dodoková, Sabatovičová

 

3. 9. 2005

Varenie gulášu - Lamač

Garant: Májek

 

14. - 18. 9. 2005

Štiavnické vrchy - Banská Štiavnica

Garant: Senčák, Bevelaqua

 

2. 10. 2005

Východ slnka z Devínskej Kobyly

Garant: Kuka

 

15. 10. 2005

Záhorská Bystrica - Pajštún - Záhorská Bystrica

Garant: Vatrálová

 

30. 10. 2005

Zochova chata - Panské uhliská - Vysoká - Kuchyňa

Garant: Oravec

 

12. 11. 2005

Na zákusky do Jura (5. ročník)

Garant: Senčák

 

25. - 27. 11. 2005

Členská schôdza - Planinka

Garant: výbor