Obedovali sme na Čiernej skale. MImoriadne dobrá viditeľnosť.